فیلم بیندیشید

در سال ۱۹۰۸ نویسنده و گزارشگر جوان ناپلئون هیل با اندرو کارنگی که آن زمان سلطان فولاد آمریکا بود ملاقات می‌کند. اندرو کارنگی که در زمان خودش ثروتمندترین فرد بر روی کره زمین بود ناپلئون هیل را به چالش می‌کشد تا به اعتبار کارنگی و بدون دریافت پول با بیش از ۵۰۰ نفر از افراد موفق و ثروتمند آن زمان ملاقات کند تا با بررسی زندگی آن‌ها به راز موفقیت و ثروت واقعی دست پیدا کند.

اندرو کنار هیل جوان

گزارشگر جوان هم چالش کارنگی را قبول می‌کند و بیش از ۲۵ سال از عمرش را صرف مصاحبه با این افراد و بررسی طرز فکر و نحوه زندگی آن‌ها می‌کند. تعدادی از افرادی که ناپلئون با آن‌ها مصاحبه می‌کند برای ما آشنا هستند، اشخاصی مثل توماس ادیسون مخترع آمریکایی، هنری فورد بنیان‌گذار کارخانه ماشین‌سازی فورد یا الکساندر گراهام بل مخترع تلفن و البته بسیاری از این افرادی برای ما ناآشنا هستند با این حال هرکدام‌شان به تنهایی مخترع، موسس و پیش‌رو در صنعتی خاص بودند و باعث تحولاتی در خور در قرن بیست و یک شدند.

فیلم بیندیشید

در سال ۱۹۰۸ نویسنده و گزارشگر جوان ناپلئون هیل با اندرو کارنگی که آن زمان سلطان فولاد آمریکا بود ملاقات می‌کند. اندرو کارنگی که در زمان خودش ثروتمندترین فرد بر روی کره زمین بود ناپلئون هیل را به چالش می‌کشد تا به اعتبار کارنگی و بدون دریافت پول با بیش از ۵۰۰ نفر از افراد موفق و ثروتمند آن زمان ملاقات کند تا با بررسی زندگی آن‌ها به راز موفقیت و ثروت واقعی دست پیدا کند.

اندرو کنار هیل جوان

گزارشگر جوان هم چالش کارنگی را قبول می‌کند و بیش از ۲۵ سال از عمرش را صرف مصاحبه با این افراد و بررسی طرز فکر و نحوه زندگی آن‌ها می‌کند. تعدادی از افرادی که ناپلئون با آن‌ها مصاحبه می‌کند برای ما آشنا هستند، اشخاصی مثل توماس ادیسون مخترع آمریکایی، هنری فورد بنیان‌گذار کارخانه ماشین‌سازی فورد یا الکساندر گراهام بل مخترع تلفن و البته بسیاری از این افرادی برای ما ناآشنا هستند با این حال هرکدام‌شان به تنهایی مخترع، موسس و پیش‌رو در صنعتی خاص بودند و باعث تحولاتی در خور در قرن بیست و یک شدند.

فیلم بیندیشید

در سال ۱۹۰۸ نویسنده و گزارشگر جوان ناپلئون هیل با اندرو کارنگی که آن زمان سلطان فولاد آمریکا بود ملاقات می‌کند. اندرو کارنگی که در زمان خودش ثروتمندترین فرد بر روی کره زمین بود ناپلئون هیل را به چالش می‌کشد تا به اعتبار کارنگی و بدون دریافت پول با بیش از ۵۰۰ نفر از افراد موفق و ثروتمند آن زمان ملاقات کند تا با بررسی زندگی آن‌ها به راز موفقیت و ثروت واقعی دست پیدا کند.

اندرو کنار هیل جوان

گزارشگر جوان هم چالش کارنگی را قبول می‌کند و بیش از ۲۵ سال از عمرش را صرف مصاحبه با این افراد و بررسی طرز فکر و نحوه زندگی آن‌ها می‌کند. تعدادی از افرادی که ناپلئون با آن‌ها مصاحبه می‌کند برای ما آشنا هستند، اشخاصی مثل توماس ادیسون مخترع آمریکایی، هنری فورد بنیان‌گذار کارخانه ماشین‌سازی فورد یا الکساندر گراهام بل مخترع تلفن و البته بسیاری از این افرادی برای ما ناآشنا هستند با این حال هرکدام‌شان به تنهایی مخترع، موسس و پیش‌رو در صنعتی خاص بودند و باعث تحولاتی در خور در قرن بیست و یک شدند.

فهرست
error: Content is protected !!